Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Srp 15, 2011 in Zdraví |

Avon proti domácímu násilí

Společnost AVON Cosmetics rozšířila v září 2008 své portfolio filantropických aktivit o projekt „AVON proti domácímu násilí“, který podpořila i silnou mediální kampaní. Ta pod heslem „Mluvme spolu o domácím násilí“ poukazovala na nutnost hovořit nahlas o věcech, které nás trápí, a najít pro ně vhodná řešení. Za poměrně krátkou dobu se podařilo téměř zpětinásobit počet telefonátů na nonstop linku občanského sdružení ACORUS, které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím pomoc v překonávání nepříznivé sociální situace. Rovněž odborné poradny zaznamenaly 3,5 krát větší návštěvnost, než tomu bylo ve stejném období v roce 2007. S úspěšným startem projektu byl spokojen i ředitel PR a reklamy pro střední a východní Evropu Michal Borec, který nastínil jeho další vývoj. „Hlavním cílem je ukázat mnohým ženám cestu z těžké životní situace. Tímto způsobem chce společnost AVON nadále zlepšovat postavení žen ve společnosti, zkvalitňovat jejich životní podmínky a přispět ke zlepšení informovanosti o problémech domácího násilí páchaného na ženách.“ Druhá fáze projektu, která odstartovala v lednu 2009, se zaměřuje na nefyzické formy domácího násilí.“Nefyzické formy domácího násilí jsou sice méně známé, příliš se o nich nehovoří, ale jsou stejně rozšířené. Není možné nazvat je lehčími či méně bolestivými. Vždyť přece neexistuje žádná lehčí nebo těžší forma domácího násilí,“ říká Michal Borec. „Právě tyto nefyzické formy zůstávají v pozadí a jsou jakoby neviditelné a velmi obtížně identifikovatelné. Proto jsme se rozhodli věnovat naši novou kampaň právě těmto formám a pokračovat tím v edukaci veřejnosti.“ „Nejen modřiny z vás dělají obět“ Hlavním identifikačním znakem kampaně je motiv modřiny, který se využívá na představení méně známých forem násilí. Skutečné příběhy týraných žen (či jejich významné fragmenty) získávají díky výtvarné stylizaci podobu modřin, přičemž se ale svým obsahem dotýkají násilí nefyzického. Tyto „modřiny“ jsou umístěny na třech různých částech ženského těla – na ramenu, ústech, pod okem – a odkazují na omezování volného pohybu, zamezení přístupu k financím a na kontrolu mobilního telefonu. Na vizuálech kampaně se objevují též ambasadorky projektu, topmodelky Daniela Peštová a Adriana Sklenaříková-Karembeu. Jejich úkolem je hovořit s oběťmi domácího násilí a pomoci jim najít odvahu se s problémem svěřit a začít jej řešit. „Jako ambassadorka projektu bych si přála, aby se mým prostřednictvím o problému dozvědělo co nejvíce lidí,“ vyslovila přání Daniela Peštová. „Domácí násilí je problém, který skutečně existuje a je velmi vážný. Nedostatečně se však o něm mluví a to je potřeba změnit,“ tvrdí odhodlaně Adriana Sklenaříková-Karembeu. Partner projektu Partnerem projektu AVON proti domácímu násilí je občanské sdružení Acorus, které poskytuje osobám ohroženým domácím násilím pomoc v překonávání nepříznivé sociální situace. Poskytované služby respektují lidskou důstojnost, vycházejí z individuálních potřeb uživatelů a uživatelek služeb, podporují rozvoj samostatnosti a začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. Pomoc je poskytovaná prostřednictvím služeb azylových domů, odborným sociálním poradenstvím a krizovou pomocí.