Pages Menu
Categories Menu

Jak se stát profesionálním rodičem

Přesné podmínky, které musí splňovat fyzická osoba provádějící ústavní péči, předběžné opatření a výchovné opatření v profesionální rodině (ve zkratce profi rodič) uvádí Z. č.305/2005 o sociálně právní ochraně dětí a sociální kuratelou. Ve zkratce jde o to, aby fyzická osoba měla dokončené minimálně úplné střední vzdělání s maturitou. Pokud nemáte maturitu, bohužel o práci profesionálního rodiče se ucházet nemůžete.

Druhou podmínkou tohoto zákona je, že fyzická osoba musí absolvovat přípravu na profesionální provádění náhradní péče v rozsahu nejméně 40 hodin, resp. 60 hodin.Jednoduše musíte absolvovat kurz profi rodiče nebo jinak řečeno přípravu profi rodiče. Tuto přípravu vám zabezpečí bezplatně každý Úřad práce soc. věcí a rodiny v místě Vašeho bydliště. Také můžete absolvovat přípravu iv akreditovaných subjektech: Úsměv jako dar a Návrat. Každý uchazeč může svobodně rozhodnout, zda dá přednost státnímu úřadu nebo nestátní subjektu. Při nestátních si však musíte uvědomit, že vás to bude stát nějaký Kurzovní poplatek. Po absolvování přípravy dostanete Osvědčení o přípravě nebo Certifikát. Na základě tohoto dokumentu se můžete ucházet o práci v jakémkoliv dětském domově na Slovensku. Zákonem předepsané podmínky jste splnili.

Další podmínky si již upravuje Dětský domov sám podle svého zaměření a aktuálních potřeb.

U nás v Rodinném dětském domově, no, platí, že každý uchazeč o práci profi rodiče nám zasílá strukturovaný životopis, souhlas se zpracováním osobních údajů (jinak bychom si žádosti nemohli nechat v databázi) a žádost o přijetí do zaměstnání. My pak uchazeče kontaktujeme a zveme na seznamovací pohovor při kterém osvětlíme zájemcům všechny nejasnosti, zodpovíme na otázky a popovídáme o systému práce profi rodiče. Na závěr setkání si dohodneme termín schůzky s psychologem. Ten s vámi udělá pár testů (je to nutné protože jde o práci s dětmi a vás neznáme). Pokud vše proběhlo dobře, tak následuje naše návštěva ve vašem bytě nebo domě, kde chcete práci vykonávat. Cílem této návštěvy je seznámit se s celou vaší rodinou, která bude do styku s našimi dětmi pravidelně přicházet (manžel / ka, vaše biologické děti, prarodiče-li s vámi žijí, a pod.) A také nás zajímají vaše bytové resp.prostorové poměry. Jednoduše chceme vidět do jaké domácnosti děti umístíme. Pokud je vše v pořádku, tak potom zůstáváte v naší databázi a čekáte na dítě.

Naše děti jsou umísťovány do dětského domova přímo ze svých biologických rodin nebo z jiných zařízení a jakmile k nám prijídu, jsou umístěny do profesionální rodiny. Nemáme výchovnou skupinu, takže začátky bývají náročné (než dojde k adaptaci-vzájemnému přizpůsobení se) pro dítě i pro jeho profesionální rodinu. Proto ze začátku vás bude častěji navštěvovat náš odborný tým, který vám bude k dispozici při výchovných potížích. Ale není to jen o potížích, tato “práce” je io radosti z úspěchu (např. když dítě začne zdravit co předtím nedělalo, nebo si zlepší prospěch vaší zásluhou, dovolí abyste ho pohladili, jestli přijde se s vámi rozloučit když odchází do školy v přírodě, připraví vám malý dárek či poděkuje za oběd, a pod.) Možná se divíte, proč tyto samozřejmé momenty pokládat za úspěch, když vaše děti to dělají automaticky od útlého dětství. Je třeba si uvědomit z jakého prostředí naše děti vycházejí. Je to prostředí značně deprimující (poskytuje málo podnětů k rozvoji dětské osobnosti) a děti jsou ponechávány v mnoha věcech samy na sebe a na ulici, resp. partu kamarádů. Nemají hranice dělají si co oni sami považují za vhodné, protože rodičovskému úsudku nemohou důvěřovat.

Proto je “práce” profesionálního rodiče velmi široká, není to jen o běžné každodenní péče. Jde také o snahu vybudovat si vzájemnou důvěru a vztah, ve kterém se budete navzájem poznávat a respektovat. Dát dítěti hranice jeho chování, upevnit v něm zdravé a prospěšné návyky a někdy i potrestat za lotrovinu. Ne každý zájemce o profi rodičovství má kapacitu, aby všechny aspekty této práce ustál. Proto děláme výše zmíněné schůzky a snažíme se o co nejlepší výběr našich zaměstnanců.