Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Lis 8, 2016 in Rodina |

Na co nezapomenout při jednání s fotografem?

Na co nezapomenout při jednání s fotografem?

Na setkání je důležité ujasnit si jakou výslednou částku za celou zakázku zaplatíte, a co bude jejím obsahem. Vyhnete se tak zbytečným komplikacím a nedorozuměním při jejím přebírání.

Minimálně byste měli mít od fotografa podchyceny písemně alespoň nejpodstatnější a nejdůležitější náležitosti. Tento doklad bude zároveň i ochranou pro obě zúčastněné strany při nepředvídaných komplikacích. V současné době je pro klienty vhodné, prověřit si vybraného fotografa i přes Živnostenský rejstřík ČR / Obchodní rejstřík ČR, a při přebírání zakázky požadovat vystavení daňového dokladu nebo účtenky z registrační pokladny.

Pokud Vám bude něco z výše popsaného chybět, mělo by to být pro Vás dostatečným výstražným signálem, že z této spolupráce mohou hrozit komplikace.

Mezi důležité informace od fotografa patří :

– Termín dodání svatebních fotografií,

– Předpokládaný počet svatebních fotografií,

– Informace, zda Vám budou předány pouze tištěné fotografie, pouze datové soubory na CD / DVD, nebo zakázka bude jejich vzájemnou kombinací (pokud totiž obdržíte pouze tištěné fotografie, každý další kus si musíte přiobjednávat, a to za finanční úhradu u fotografa, a tím se Vám náklady na svatbu dodatečně a neplánovaně ještě navýší!)

– Zajištění jeho ubytování (rezervaci a úhradu), pokud se svatba koná na vzdáleném místě, nebo pokud délka jeho práce překročila psychohygienický limit,

– Ujištění, že cenová kalkulace je závazná a konečná, pokud se nedohodnete jinak,

– Vyčíslení výše předpokládaných finančních nákladů na dopravu,

– Nezarátanie cestovních nákladů se výsledné částky, pokud bude ve vaší režii zabezpečení dovozu-odvozu.

Jak vybírat a na co nezapomenout při výběru, posuzování a společném jednání s kvalitním, kreativním fotografům a odborníkům? Rady naleznete zde .