Pages Menu
Categories Menu

Nový domov pro děti

Milí přátelé,
jsme nestátní Rodinný dětský domov no a poskytujeme péči o děti a mladé dospělé ve věku od 0 – 25 let podle Zákona č.. 305/2005 o sociálně právní ochraně dětí a sociální kuratelou. Na svou činnost máme udělenou akreditaci od Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny. Momentálně se staráme o 16 dětí, ale chtěli bychom je přijmout více.
Péče o děti zajišťují naši zaměstnanci – profesionální rodiče.
Kromě nich už Nezaměstnáváme vychovatelů, tedy nemáme ani výchovné skupiny.
Dětem umožňujeme vyrůstat v rodinném prostředí, které je přirozeným výchovným činitelem. V profesionální rodině může být max.. 6 dětí. Naši profesionální rodiče se snaží vytvářet dětem rodinné prostředí se vším co k tomu patří. Děti se tak učí pozorováním běžného života rodiny, nakupují, vaří, uklízejí, chodí na návštěvy, dělají si plány do budoucna, čtou si s profi rodiči pohádky, studují, učí se důvěřovat dospělým a mít s nimi vztah, respektovat autority, mít identitu, někam patřit, zažívat sounáležitost v rodině, osvojit si důležité návyky a praktické dovednosti.
Systém profesionálních rodin je novinka v oblasti péče o nechtěné děti a my jsme ji přijali jako základní filozofii. Všechny naše děti jsou umístěny v profesionálních rodinách. Zvlášť je taková péče významná pro děti, které nejsou právně volné (nemohou být osvojené) a děti z velkých sourozeneckých skupin, děti starší 8 let, děti jiného etnika, děti s určitým druhem postižení nebo psychické poruchy či nemoci, o které není zájem ani v pěstounské oblasti, a které by neměly šanci na zprostředkování náhradní rodinné péče.
Takto znevýhodněné děti (ne vlastní vinou) se MY snažíme umisťovat v maximální míře do našich rodin a poskytnout jim to, co jim jejich vlastní rodiče z různých důvodů neposkytly. Děláme to s přesvědčením, že jen ve zdravé rodině se zakoření správné návyky a vyroste samostatná osobnost schopná zařadit se do společnosti a vést plnohodnotný život.
Na cestu profesionálních rodin jsme nastoupili v srpnu 2009 a přestože začátky byly těžké, chceme ve své práci pokračovat. Povzbuzením jsou nám první pozorovatelné výsledky u našich dětí v oblasti chování a sociálních vztahů.
Pevně ​​věříme, že největší odměnou nám bude samostatný a odpovědný život našich dětí, když opustí profesionální rodinu a založí si vlastní rodinu. Doufáme, že najdeme spoustu přátel a sympatizantů kterým je naše smýšlení blízké, a kteří nás v naší práci budou jakýmkoliv způsobem podporovat. Jsme vděční za jakoukoliv pomoc.