Pages Menu
Categories Menu

Osvojení a pěstounská péče

Pokud uvažujete v rodině nad tím, že byste chtěli přijmout dítě z dětského domova a vychovávat jej jako vlastní, tak vaše první kroky by měly vést na Úřad práce, soc. věcí a rodiny v místě Vašeho bydliště. 
Na Odboru sociálně ochrany dětí a sociální kuratelou vás sociální pracovnice seznámí s celým procesem, kterým musíte projít, dokud si dítěte budete moci vzít do rodiny. Na tuto oblast také platí Z. č. 305/2005. 
Ve zkratce jde o to, že nejprve budete muset absolvovat přípravu na osvojení resp.pěstounskou péči. Jde o sociálně-psychologickou přípravu, kterou můžete absolvovat bezplatně na úřadu práce soc. věcí a rodiny nebo s poplatkem v akreditovaném subjektu (Návrat, Úsměv jako dar). O možnosti výběru by vás měl informovat i soc. pracovník na úřadu práce.

Celý proces přípravy je zároveň i procesem zkoumání toho, zda vůbec máte kapacity (psychické, sociální, morální, finanční, …) na to, abyste zvládli péči o “cizí” dítě. Proto se nedivte, když od vás budou na úřadě vyžadovat množství potvrzení a dokladů. Rovněž budete muset absolvovat (pokud jste pár – tak oba) psychologické testy. Ale je to pochopitelné, protože stát vám svěřuje do péče dítě, které jste nepřivedli na svět vy, ale někdo jiný a dítě má za sebou spoustu krizových životních situací a zděděné geny po rodičích které neznáte. Jeho výchova nebude tak jednoduchá jako v případě vašich vlastních dětí. Také musí mít stát jistotu, že svěřuje dítě do dobrých rukou. 
Celý proces přípravy se zakončí závěrečnou zprávou, ve které vás doporučí – nebo nedoporučí (i to se stává) na zapsání do seznamu žadatelů, kteří mají zájem se stát se pěstounem nebo osvojitelem. Pokud obdržíte oznámení, že jste zapsáni v seznamu žadatelů, tak už jen čekáte.

Jakmile budete v pořadí a bude volné dítě, tak vám předloží na úřadu práce jeho spis. Vy se pak rozhodnete, zda chcete dítě navštívit v dětském domově, nebo počkáte na jiné dítě. Jen velmi dlouho nečekejte, protože máte na to 2 roky, aby vás nakontaktovali na dítě. Po 2 letech si totiž budete muset udělat aktualizaci vaší přípravy (pokud chcete zůstat i nadále v seznamu). V zásadě platí, že pokud jsou vaše představy o dítěti předem velmi vyhraněné (věk, pohlaví, etnikum, …), tak čekáte déle (i 4 roky). Např. pokud jste ochotni přijmout i romské dítě, nebo řekněme dítě 3-4 leté, tak určitě budete vybaveni spíše než kdybyste čekali jen na dítě do 1r., holčička, neromské …

Pokud se už rozhodnete pro konkrétní dítě, na úřadě Vám poskytnou všechny dostupné informace o něm a vybaví vám “vstup” do dětského domova za účelem setkání se s vybraným dítětem. Tato setkání se nazývají interakce. Počet interakci může být různý a závisí na okolnostech a samotného dítěte a také vás jako žadatele. Může to být 10 interakci, ale klidně i 20 interakci. Na prvních interakcích počítejte s tím, že jste pro dítě cizími lidmi a proto se celé utkání bude odehrávat na půdě dětského domova a za přítomnosti osoby známé dítěti (většinou bývá přítomen psycholog nebo sociální pracovník dětského domova). Přítomnost psychologa je důležitá i proto, že z těchto setkání se vypracovává zpráva, která bude informací pro úřady a soud o tom, jak vaše sbližování s dítětem probíhalo a zda je v zájmu dítěte aby bylo svěřeno k vám do osvojení resp. pěstounské péče. Ale nebojte se, přítomnost psychologa nebude na všech interakcích, budete mít i dost příležitostí trávit čas s dítětem sami, zda mimo dětského domova, někde v parku, na hřišti a pod. Při těch všech radostech, které budete zažívat s dítětem se nezapomeňte podívat i na svého partnera / ku, zda biologické děti jak to prožívají oni. Je důležité, aby si s budoucím členem rodiny vytvořily vztahy všichni členové vaší jaderné rodiny. Prarodičů a širších příbuzných zatím nechte stranou.

A na závěr nezapomeňte, že nic nemá být násilím, ani vztahy s dětmi. Pokud Vás dítě odmítá i při 20 interakci a není předpoklad, že se to změní, zřejmě mezi vámi “jiskra” nepřeskočila a nemá význam dále pokračovat. Bylo by to zbytečné utrpení pro vás i dítě. A na to vás upozorní i dětský domov. 
Obyčejně tu jiskru pocítíte Vy spíše jako dítě a bude vám na to stačit prvních 3 až 5 setkání.