Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Lis 25, 2013 in Zdraví |

Zpívání dítěti před narozením

Zpívání dítěti

Pro dítě jsou nejpřirozenější zvukovou podobou, které vnímá soustavně během těhotenství matky její srdeční ozvy, šum cirkulace krve, dýchání, zvuky z trávicí soustavy a samozřejmě – řeč.
Řeč matky vnímá plod intenzivněji než jiných (např. otce, sourozence, prarodičů apod..) Proto, že dostává i souběžnou pocitovou a emocionální informaci o prožívání mluveného slova. Vnímá současně temperament matky, její rytmus a melodii řeči, momentálně zabarvení hlasu, její úsečnost, intenzitu při hněvu, dobrou pohodu, laskavost při pozitivním naladění, ticho, skleslost při únavě, zda radost až euforii při prožívání štěstí. Nevnímá něj abstraktní obsah jednotlivých slov.

Zpívání dítěti před narozením

Zpívání dítěti před narozením

Lidská řeč má podobné vlastnosti jako hudba (rytmus, melodie) a nejblíže k mluvené řeči má píseň. Člověk dokáže zpívat tehdy, když je šťastný nebo smutný, ale nedokáže zpívat ve stresu av hněvu. Pěstování zpěvu v rodinách dnes není v módě a pomalu se i tradice, rituály, typické pro dané rodiny či regiony, vytrácejí ze světa. Staré moudrosti, které se přenášely ze staré matky na matku a vnučku se týkaly i období těhotenství – co má dělat žena během těhotenství, aby přivedla na svět zdravé a šikovné dítě. Tak se vytrácejí moudrosti o tom, že žena má vyhledávat krásu, dobro, má se zabývat pozitivními myšlenkami, má se věnovat svému tělu i duchu. Kromě toho existovaly i zákazy, co všechno se nemá v těhotenství dělat, na co se nemá myslet, s čím se nemá žena zabývat.
Rozhodně však lze doporučit v celém období těhotenství, aby dítě více poslouchalo něžný zpěv matky, která si tím “musí” najít chvilky na pozitivní naladění, na soustředění se na dítě, kterému zpívá, pro vysílání signálů svému dítěti, které pro něj znamenají extra dávku věnované energie a času. Kromě jejího hlasu a emocionálního naladění je zde důležitá i zvuková podoba zpěvu. Je pomalejší, rozťahanejší než proud řeči, dává dítěti čas na detailnější zaznamenávání. Matce nabízí více se věnovat správnému dýchání, více a účinněji prokrvovat organismus včetně mozku. Je dobré, pokud se chvilky se zpěvem opakují v určitou pravidelnou dobu (ukolébavky po jídle a před spaním – hlavně večer, rečňovanky a humorné dětské písně v čase bdělosti – hlavně přes den dopoledne). I takto se dítě připravuje na režim bdění a spaní díky návyku na spojení této činnosti s denní dobou. Předejde se tak alespoň trochu převrácení režimu – záměně dne za noc po narození.
Dosud stále doporučuji z oblasti hudby vlastní zpěv matky a nyní uvedu důvody proč:
Dnes je v každé domácnosti minimálně jedno rádio a televizor, z nich v mnoha “hučí” tyto aparáty celý den, i část noci. Hudební produkce skladeb různého žánru, mluvené texty zpráv, reklamní šoty, to vše tvoří “kulisu”, ze které se nedá uniknout (uši nelze uzavřít jako oči, i při spánku se zvuk dostává do mozku). Mnozí dospělí nevědí, proč jsou unavení, nervózní. Připisují to mnohým důvodem, ale k únavě ze zvuků, ze zvýšené hladiny hlučnosti se málokdo dopracuje. Co mají dělat děti, plod v děloze? Jak se mají učit, co je důležité a co ne? Musí si zvyknout na hluk a vyřadit uvědomování těchto neustálých sluchových pobídek, což jde např.. na úkor kvality a budoucího záměrného soustřeďování pozornosti. Kromě toho, poslechem reprodukované hudby nedostávají doplňkovou emocionální informaci v takové kvalitě, jako při zpěvu matky. Vědět poslouchat “ticho” či dokonce ho vyhledávat, je dnes málo populární, ale stále více potřebné. Znamená to věnovat se sobě a zabývat se svým vnitřním světem víc, než je někdy dospělým příjemné. Výchova dítěte je nejvíce účinná tam, kde už preventivně víme, proč, nač a kvůli čemu záměrně děláme a volíme činnosti tak a ne jinak. Nemůžeme se později vymlouvat, že jsme něco zanedbali nebo nevěděli. Mít dítě je úžasná radost, ale i úžasná odpovědnost.